Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων επηρεάζονται από τις καθημερινές ανάγκες της αγοράς. Επομένως οι τελικές τιμές διάθεσης καθορίζονται κατόπιν συζήτησης με τον εκάστοτε πελάτη.

Παραγγελία

Για να μπορεί η εταιρία μας να παραμένει αξιόπιστη και να εξυπηρετεί σε σταθερή βάση το πελατολόγιο της, θα πρέπει οι παραγγελίες να γίνονται τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ημερομηνία αποστολής από την βάση μας.

Πληρωμή

50% του συνολικού ποσού πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά μαζί με την παραγγελία και το υπόλοιπο αμέσως πριν την αποστολή των προϊόντων.

Αποστολή

Η παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται το συντομότερο από τους συνεργαζόμενους μεταφορείς ή σε άμεση συνεργασία με τους μεταφορείς του πελάτη. Οι μεταφορές των προϊόντων μας γίνονται οδικά σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα εκάστοτε μεταφορικά έξοδα είναι ευθύνη του πελάτη.