Ποικιλίες & Διαθεσιμότητα Πορτοκαλιών:

1) Washington Navel (Merlin) > Ιανουάριος-Μάρτιος

2) Valencia > Απρίλιος-Αύγουστος

3) Navelines > Νοέμβριος-Ιανουάριος

4) New Hall > Νοέμβριος-Δεκέμβριος