Περίοδος Διαθεσιμότητας Λεμονιών:

1) Βακαλού > Ιανουάριος-Απρίλιος