Ποικιλίες & Διαθεσιμότητα Αβοκάντο:

1) Bacon > Απρίλιος-Ιούνιος

2) Read > Απρίλιος-Ιούνιος

3) Hass > Απρίλιος-Ιούλιος

4) Ettinger > Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος

5) Zutano > Σεπτέμβριος-Ιανουάριος

6) Fuerte > Νοέμβριος-Απρίλιος