Πελατολόγιο

Η πλειονότητα των προϊόντων μας είναι διαθέσιμα στην Β.Ελλάδα καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παραγωγή μας τα τελευταία χρόνια να αριθμεί 2.500 τόνους στην Ελλάδα και περίπου 5,000 τόνους για εξαγωγή.

Παρακάτω διακρίνονται οι εμπορικές γραμμές της εταιρίας μας αυτή τη στιγμή