Πιστοποιητικά

Η εταιρία μας πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εταιριών πιστοποίησης

και έχει παραλάβει τα παρακάτω πιστοποιητικά.

 

1. NSF cmi - IFS Food Standard

Επίσης όλοι οι συνεργάτες παραγωγοί ακολουθούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος GLOBAL GAP